Cosmic Light Energy Practitioner

Beroepsopleidingen

Cosmic Light Energy Practitioner2018-10-30T21:26:46+00:00

Cosmic Light Energy (CLE)™ Practitioner, een driejarige holistische beroepsopleiding die energetisch, spiritueel diepgaand en praktijkgericht is en je opleidt tot volwaardig practitioner op HBO niveau.
Een all-in-one opleiding die (pro-)actief de voortdurend veranderende samenleving volgt.
Je persoonlijke groei en bewustwordingsproces loopt als een rode draad door de gehele opleiding.
De opleiding staat op zichzelf én is onderdeel van de vierjarige opleiding Energetische en Transformatieve Procesbegeleiding CLE™.

Start: september 2019

Door de ontwikkelingen in de wereld en de groeiende behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en bewustwording is er steeds meer vraag naar een ander soort begeleiding.
Dit heeft onder meer te maken met een verschuiving in de energie en verdergaande bewustwording waarbij hartsbewustzijn en leven vanuit het hart steeds meer het uitgangspunt worden en zijn.
De beroepsopleidingen van Full Circle Instituut sluiten hierop aan en zijn gericht op het kunnen begeleiden van energetische en transformatieve processen voor energiemanagement, innerlijke balans, probleemoplossing, verwerking, heelheid, levensvraagstukken, persoonlijke groei, bewustwording, lifedesign, spirituele ontwikkeling, zingeving en meer. Ook is er ruimte en aandacht voor het werken met de leefomgeving, dieren, de natuur, Moeder Aarde en voor het grotere geheel (universeel werken). Alles is tenslotte met elkaar verbonden.
In de opleiding vormt je eigen groei- en bewustwordingsproces de basis voor je ontwikkeling tot practitioner.

De opleiding is bestemd voor mensen uit verschillende achtergronden en vakgebieden die op een hoog niveau willen helen en werken met energie en/of op zoek zijn naar verdieping en bewustwording, een nieuwe uitdaging en/of verandering van beroepsinvulling.
Voor deelname aan deze opleiding wordt geen therapeutische/coachings of psychologische voorkennis vereist.

Na het voltooien van de opleiding kun je je zelfstandig vestigen als practitioner of je kennis en vaardigheden toepassen binnen je huidige vakgebied en/of je persoonlijke leven.

De huidige tijd kenmerkt zich door een sterke ontwikkeling in energie en bewustzijn. Het aantal Kinderen van Nu – ook bekend als ‘nieuwetijdskinderen’ – groeit en de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en daarmee bewustwording neemt toe. Dit alles indiceert een bredere en gelijktijdig specifiekere procesbegeleiding van mensen en hun leefwereld. Wat van een practitioner vraagt dat deze kan inspelen op zowel het ‘oude’ rationele denken en geloven, als op het denken buiten kaders op weg naar een nieuw bewustzijn waarbij alles mogelijk is en het leven vanuit hartsbewustzijn. Energetische, spirituele en bewustzijnsaspecten hebben hierin een steeds grotere en belangrijkere rol.

Er wordt gebruik gemaakt van zowel specifieke ‘nieuwetijdse’ technieken en methodieken die bij de huidige bewustzijnsontwikkeling passen en waarbij het zielsaspect een rol heeft, als van ‘oudere’ technieken en methodieken – veelal in een aangepaste vorm. Met als doel een cliënt elke keer een stapje in bewustzijn te laten maken, zodat ze hun innerlijke balans hervinden en makkelijker in de huidige energie en nieuwe tijdgeest meekunnen. Op weg naar heelheid en leven vanuit hartsbewustzijn.
Dit alles vraagt iets van practitioners, namelijk dat ze zowel in de breedte als in de diepte zijn opgeleid en dat ze daarnaast aan hun persoonlijke bewustzijnsontwikkeling blijven werken.

Naast het werken voor mensen kan een practitioner zich ook richten op herstellen en verbeteren van de balans van de leefomgeving, dieren, de natuur, Moeder Aarde en het grotere geheel (universeel werken).

Full Circle instituut biedt twee praktijkgerichte opleidingen waarbij de practitionersopleiding onderdeel is van de vierjarige opleiding tot procesbegeleider. Twee opleidingen die deels samenvallen, elkaar opvolgen en aanvullen en samen een specifieke, eclectische all-in-one opleiding vormen van in totaal vier jaar (excl. Medische en Psychosociale Basiskennis):

– Cosmic Light Energy (CLE)™ Practitioner (3 jaar);
– Energetische en Transformatief Procesbegeleiding (4 jaar).

De practitionersopleiding van drie jaar kan los gevolgd worden én vormt gelijktijdig de eerste drie jaar van de op leiding tot Energetisch en Transformatieve Procesbegeleiding CLE™. De duur van de opleiding tot Energetisch en Transformatief Procesbegeleider is in totaal vier jaar (exclusief Medische en Psychosociale Basiskennis).

De praktijkgerichte practitionersopleiding is gericht op het kunnen geven van optimale energetische begeleiding op een breed werkvlak. Waarbij balans, bewustwording, bewustzijnsverhoging en spiritualiteit belangrijke thema’s zijn en het zielsaspect een belangrijke rol speelt.

Het leren helen en werken met en vanuit Cosmic Light Energy™ voor mens, dier, de natuur, leefomgeving, Moeder Aarde en het grotere geheel (universeel) is de kern van de opleiding. Hierbij worden je energetische vermogens en bewustzijnsontwikkeling geactiveerd en leer je werken met de energie.
Ook is er naast basale medische en psychosociale basiskennis ruim aandacht voor het energetische en spirituele aspect van het menselijke systeem binnen het thema Holistische Kennis van het Menselijk Systeem (HKMS).

Tijdens de opleiding bouw je kennis op en leer je werken met een combinatie van methodieken, technieken en vaardigheden uit de verschillende soorten counseling, coaching, therapieën, energetisch werken en bewustwording die vanuit het perspectief van nieuw bewustzijn zijn aangepast of ontwikkeld en gecombineerd zijn tot één geheel.

De opleiding leidt op tot practitioners die de benodigde breedte en diepte kunnen bieden qua methodieken, technieken en vaardigheden en daarnaast vergaand hun eigen ontwikkelings- en bewustzijnsproces zijn aangegaan waardoor ze ook een breed draagvlak bieden voor cliënten.

Spiritueel gezien leidt de opleiding op tot practitioners die driedimensionaal – vooral rationeel bewijsbaar – tot en met universeel kunnen begeleiden. De practitioner is in staat zich aan te passen aan het bewustzijnsniveau, het unieke van de cliënt.

Een practitioner biedt het draagvlak voor een cliënt om zijn proces aan te gaan op weg naar balans, heelheid, bewustwording en zielsverbinding, zodat deze levend vanuit balans en meer vanuit het hart richting kan geven aan zijn leven.

Een practitioner geeft nu eenmaal het draagvlak waarop cliënten hun werk kunnen doen, hun proces kunnen lopen. Een practitioner kan een cliënt hierbij zover brengen als zijn eigen draagvlak biedt.

Een practitioner is naast het werken met mensen in staat energetisch te helen en werken voor de leefomgeving, dieren, de natuur, Moeder Aarde en het grotere geheel (universeel).

Als goed practitioner leef je vanuit je hart en sta je in verbinding met je ziel, je hoger zelf en het grotere geheel.

Kort overzicht
NiveauHBO niveau
Aantal lesdagen per lesjaar25 dagen en 2 avonden
Duur opleidingca. 3 jaar
Start opleidingseptember 2019
Certificaten / Diploma’s* Certificaat ‘Inner Balance Practitioner CLE™’ (na 2e jaar)
* Diploma ‘Cosmic Light Energy (CLE)™ Practitioner’ (na 3e jaar)
* Diploma ‘Cosmic Light Energy (CLE)™ Master Practitioner’ (na behalen MBK/PSBK)
 VooropleidingBij voorkeur het diploma HAVO of VWO (incl. biologie/gezondheidsleer)
of gelijkwaardig (bijv. HBS of MBO IV-diploma met ervaring in
hulpverlening) dan wel HBO werk-/denkniveau.Indien je niet aan deze voorwaarde kunt voldoen, dan wordt tijdens het
intakegesprek individueel bekeken of je gezien je werkervaring,
levenservaring, ontwikkelingsniveau en motivatie toch kunt worden
toegelaten tot de opleiding.
Groepsgroottemax. 16 deelnemers
LocatieFull Circle Instituut – Zoetermeer of Driebergen

Al ervaring met Cosmic Light Energy (CLE)™

Heb je al cursussen uit de Cosmic Light Energy™-serie gevolgd dan is het mogelijk gedeeltelijke vrijstellingen te verkrijgen voor onderdelen van de opleiding. Neem hiervoor contact op.

Algemene voorwaarden

Op alle onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten van Full Circle Instituut zijn de ‘Algemene voorwaarden Full Circle Instituut – Opleidingen’ van toepassing.