Praktische informatie opleiding

Cosmic Light Energy Practitioner

Cosmic Light Energy Practitioner – Praktische informatie opleiding2018-05-04T18:19:27+00:00

Investering in jezelf en in je toekomst

De opleidingen Energetische en Transformatieve Procesbegeleiding CLE™ en Cosmic Light Energy™ Practitioner zijn bestemd voor mensen uit verschillende achtergronden en vakgebieden die op een hoog niveau willen helen en werken met energie en/of op zoek zijn naar verdieping en bewustwording, een nieuwe uitdaging en/of verandering van beroepsinvulling.
Voor deelname aan de opleidingen wordt geen therapeutische/coachings of psychologische voorkennis vereist.

De driejarige opleiding tot Cosmic Light Energy™ Practitioner is onderdeel van de vierjarige opleiding Energetische en Transformatieve Procesbegeleiding CLE™ én kan ook los worden gevolgd.
Hierdoor hebben de opleidingen eenzelfde opzet en inrichting qua studiebelasting en investering.

Studiebelasting

Studiebelasting
Lescontactdagen25 dagen en 2 avonden per jaar inclusief supervisie, tentamens en examens
Studie-/intervisiegroep2 – 3 dagdelen per maand – (oefenen technieken, uitwisseling kennis/ervaringen, uitwerken verslagen van sessies)
ZelfstudieSyllabus, hand-outs, verplichte literatuur en visueel materiaal incl. voorberei­ding tentamens en examens
Jaarverslag/jaaropdrachtenPersoonlijk proces / gegeven sessies / opdrachten
ScriptieIn het laatste lesjaar maak je een eindscriptie
Leersessiesjaarlijks 1-4 leersessies bij een ervaren therapeut/coach (door de opleiding aangewezen)
Lestijden10.00 – 17.00/17.30
AanwezigheidDe aanwezigheid bij lesdagen is minimaal 90% (je mag maximaal 2 lesdagen missen, waarbij voor alle dagen die benoemd zijn als Medische en Psycho­sociale Basiskennis een volledige aanwezigheidsverplichting geldt) én de actieve deelname aan de studie-/intervisiegroep is minimaal 80%
StudiebelastingCa. 10 uur per week

SBU / ECTS

SBU = studiebelastingsuur
ECTS = European Credit Transfer System
28 SBU = 1 ECTS

De driejarige opleiding Cosmic Light Energy™ Practitioner heeft een totale studiebelasting van 4060 SBU dan wel 145 ECTS.
Het is mogelijk na deze opleiding alsnog in te stromen in de vierjarige opleiding Energetische en Transformatieve Procesbegeleiding.

Voor de MBK/PSBK geldt een totale studiebelasting van ca. 1092 SBU dan wel 45 ECTS.
Een aantal dagen van de MBK/PSBK wordt geïntegreerd in de basisopleiding.

Financiële investering per jaar

De financiële investering omvat:

Basiskosten per jaar:

 • totaal 25 lescontactdagen en 2 lescontactavonden welke zijn verdeeld in 22 separate lesdagen en 1 drie­daagse intensive inclusief avondprogramma en met overnachting op locatie
 • supervisie conform het lesprogramma
 • scriptie- en algehele begeleiding / individuele mentorbegeleiding
 • syllabus, diverse werkmaterialen
 • tentamen-/examen­kosten
 • tijdens de separate lesdagen: koffie/thee
 • tijdens de driedaagse intensive: koffie/thee, 2 overnachtingen incl. ontbijt, 3 lunches en 2 diners (consumpties buiten het lesprogramma en een eventuele voorovernachting zijn voor eigen rekening)

Overige kosten per jaar:

 • boeken en audiovisueel materiaal
 • leersessies

Indien de MBK/PSBK wordt gevolgd omvat de investering:

 • basiskosten (college incl. koffie/thee en syllabi)
 • boeken

Cosmic Ligt Energy™ Practitioner

 Financiële investering bij locatie Zoetermeer1e jaar2e jaar3e jaarTotaal
Collegegeld incl. verblijfskosten
meerdaagse, (scriptie)begeleiding,
supervisies e.d.
37953795389511485
Boeken c.a.200200200600
Leersessies ca.4004004001200
Totaal13285
Master
Indicatie MBK / PSBK
(deels in opleiding + 4e of 5e jaar)
2800
Indicatie boeken500
Indicatie totaal MBK / PSBK3300

De informatie voor de financiële investering voor de locatie Driebergen volgt binnenkort.
Op de locatie Driebergen zijn de lesdagen incl. lunch.

* De bovengenoemde bedragen betreffen een indicatie van de financiële investering voor de driejarige opleiding en de MBK/PSBK. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

** De indicatie voor de MBK/PSBK betreft het gedeelte dat buiten de opleiding tot Practitioner of Procesbegeleider valt.

*** Op de financiële investering zijn prijsaanpassingen voorbehouden.

Betaling financiële investering

Betaling is per lesjaar en kan in één keer of in vier keer worden voldaan.

Bij inschrijving voor het eerste lesjaar geldt een niet retourneerbaar bedrag van € 395,=.
Betaling van het (resterende) jaarbedrag kan in één keer (voordeligste) of in 4 termijnen worden voldaan (een meerprijs van € 200,= per jaar). Het volledige/resterende bedrag of het eerste termijnbedrag voor een lesjaar dient één maand voor aanvang van het lesjaar te zijn voldaan.
Wanneer je van termijnbetaling gebruik wilt maken, geef je dit aan bij je aanmelding. Je krijgt dan nadere informatie.

Erkenning en Belastingaftrek

Wij zijn bezig met de erkenning van het instituut en de opleidingen incl. MBK/PSBK, zodat onder meer aansluiting bij een beroepsvereniging mogelijk wordt en vrijstelling van BTW wordt verkregen. We zijn hierover in contact met de SNRO, het CRKBO en beroepsverenigingen.
Zodra wij de erkenning van CRKBO verkrijgen, zijn de opleidingen vrijgesteld van BTW. Tot die tijd zijn de vermelde investeringen van de opleidingen incl. BTW – het Instituut neemt hiermee de inkomstenderving voor haar rekening. De BTW wordt om deze redenen niet gespecificeerd weergegeven op de factuur.

Daar het een beroepsopleiding betreft kunnen de financiële investeringen betreffende de opleiding eventueel worden opgevoerd als scholingskosten. Dit geldt voor zowel particulieren als ondernemers.
Raadpleeg voor nadere de informatie de belastingdienst of je belastingadviseur/ boekhouder.