Energetisch & Transformatief Procesbegeleider CLE™, een vierjarige holistische beroepsopleiding die energetisch, spiritueel diepgaand en praktijkgericht is en je opleidt tot volwaardig procesbegeleider op HBO-niveau. Deze eclectische all-in-one opleiding volgt (pro-)actief de voortdurend veranderende samenleving.
Je persoonlijke groei en bewustwordingsproces loopt als een rode draad door de gehele opleiding.

De opleiding ‘Energetisch & Transformatief Procesbegeleider CLE™’ is opgebouwd uit: de tweejarige opleiding ‘Energetisch & Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™’ + het vervolgjaar dat opleidt tot ‘Cosmic Light Energy™ Practitioner’ + het topjaar.

Start: 2020

Door de ontwikkelingen in de wereld en de groeiende behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en bewustwording is er steeds meer vraag naar een ander soort begeleiding.
Dit heeft onder meer te maken met een verschuiving in de energie en verdergaande bewustwording waarbij hartsbewustzijn en leven vanuit het hart steeds meer het uitgangspunt worden en zijn.
De beroepsopleidingen van de Cosmic Light Academy sluiten hierop aan en zijn gericht op het kunnen begeleiden van energetische en transformatieve processen voor energiemanagement, probleemoplossing, verwerking, innerlijke balans, heelheid, levensvraagstukken, persoonlijke groei, bewustwording, lifestyle & lifebalance, lifedesign, spirituele ontwikkeling, zingeving en meer. Ook is er ruimte en aandacht voor het werken met de leefomgeving, dieren, de natuur, Moeder Aarde en voor het grotere geheel (universeel werken). Alles is tenslotte met elkaar verbonden.
In de opleiding vormt je eigen groei- en bewustwordingsproces de basis voor je ontwikkeling tot (basis-)practitioner en vervolgens tot procesbegeleider.

De opleiding is bestemd voor mensen uit verschillende achtergronden en vakgebieden die op zoek zijn naar verdieping en bewustwording, een nieuwe uitdaging en/of verandering van beroepsinvulling.
Voor deelname aan deze opleiding wordt geen therapeutische/coachings of psychologische voorkennis vereist.

Na het voltooien van de opleiding kun je je zelfstandig vestigen als Procesbegeleider of je kennis en vaardigheden toepassen binnen je huidige vakgebied en/of persoonlijke leven.

De huidige tijd kenmerkt zich door een sterke ontwikkeling in energie en bewustzijn. Het aantal Kinderen van Nu – ook bekend als ‘nieuwetijdskinderen’ – groeit en de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en daarmee bewustwording neemt toe. Dit alles indiceert een bredere en gelijktijdig specifiekere procesbegeleiding van mensen en hun leefwereld. Wat van een procesbegeleider vraagt dat deze kan inspelen op zowel het ‘oude’ rationele denken en geloven, als op het denken buiten kaders op weg naar een nieuw bewustzijn waarbij alles mogelijk is en het leven vanuit hartsbewustzijn. Energetische, spirituele en bewustzijnsaspecten hebben hierin een steeds grotere en belangrijkere rol.

Er wordt gebruik gemaakt van zowel specifieke ‘nieuwetijdse’ technieken en methodieken die bij de huidige bewustzijnsontwikkeling passen en waarbij het zielsaspect een rol heeft, als van ‘oudere’ technieken en methodieken – veelal in een aangepaste vorm. Met als doel een cliënt elke keer een stapje in bewustzijn te laten maken, zodat ze hun procesthema kunnen oplossen of invullen en makkelijker in de huidige energie en nieuwe tijdgeest meekunnen. Op weg naar heelheid en leven vanuit hartsbewustzijn.

Hiernaast willen cliënten voor verschillende aspecten van begeleiding bij één procesbegeleider terecht kunnen (het principe van one-stop-shopping).

Dit alles vraagt iets van procesbegeleiders, namelijk dat ze zowel in de breedte als in de diepte zijn opgeleid en dat ze daarnaast aan hun persoonlijke bewustzijnsontwikkeling blijven werken.
Full Circle Instituut biedt de opleidingen die hierop aansluiten.

Naast het werken voor mensen kan procesbegeleiding zich ook richten op herstellen en verbeteren van de balans of het helen van de leefomgeving, dieren, de natuur, Moeder Aarde en het grotere geheel (universeel werken).

De Cosmic Light Academy biedt drie praktijkgerichte opleidingen:

  • Energetisch & Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™
    (2 jaar – basisopleiding)
  • Cosmic Light Energy™ Practitioner / Inner Balance Practitioner CLE™
    (3 jaar – basisopleiding + vervolgjaar);
  • Energetisch & Transformatief Procesbegeleider CLE™
    (4 jaar – basisopleiding + vervolgjaar + topjaar).

De vierjarige praktijkgerichte opleiding tot procesbegeleider is gericht op het kunnen geven van optimale energetische en transformatieve procesbegeleiding. Waarbij bewustwording, bewustzijnsverhoging en spiritualiteit belangrijke thema’s zijn en het zielsaspect een belangrijke rol speelt.

Het leren helen en werken met Cosmic Light Energy™ voor mens, dier, leefomgeving, de natuur, Moeder Aarde en het grotere geheel (universeel) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Hierbij worden je energetische vermogens en bewustzijnsontwikkeling geactiveerd en leer je werken met de energie.
Ook is ruim aandacht voor het energetische en spirituele aspect van het menselijke systeem binnen het thema Holistische Kennis van het Menselijk Systeem (HKMS).

Tijdens de opleiding bouw je kennis op en leer je werken met e