Er zijn momenten waarop u als leidinggevende een medewerker bepaalde ondersteuning wilt bieden bij zijn of haar ontwikkeling. Uit noodzaak of als onderdeel van uw bedrijfspolicy.

Ook kan het zijn dat u als leidinggevende of zelfstandige zelf een stuk ondersteuning zoekt bij uw eigen ontwikkeling en bewustwording of bijvoorbeeld heroriëntatie.

Full Circle Instituut kan dan uitkomst bieden en heeft hiervoor verschillende mogelijkheden als retraites, intensives, cursussen, workshops en/of individuele procesbegeleiding.

Individuele procesbegeleiding bestaat uit (life)coaching en/of psychodynamische en energetische therapie. De begeleiding is gericht op het oplossen dan wel hanteerbaar maken van problemen en klachten op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied. Daarnaast wordt gewerkt aan het totale groei en bewustwordingsproces.
De individuele procesbegeleiding wordt net als verschillende cursussen en workshops door Sattva – een apart onderdeel van Full Circle Instituut – aangeboden.

Individuele procesbegeleiding

Psychodynamische en Energetische Therapie

Therapie is werken aan jezelf. Antwoord krijgen op vragen. Problemen oplossen of hanteerbaar maken.

Om problemen op te lossen of hanteerbaar te maken en om (levens)vragen te kunnen beantwoorden, is het van belang je bewust te worden van de psychodynamische processen die in je spelen en van de informatie die in je onderbewuste ligt opgeslagen. Tijdens therapie maak je onder begeleiding van de therapeut contact met (on)bewuste informatie en ervaringen. Samen met de therapeut ga je hiermee aan de slag. Hierdoor krijg je zicht op dat wat er in je speelt en krijg je antwoord op (levens)vragen. Het wordt mogelijk je eigen oplossende en zelfhelende vermogen aan te spreken en je innerlijke kracht te (her)vinden. Zodat je aan het eind van het therapeutische traject weer in harmonie met jezelf verder kunt.

Coaching
Lifecoaching

(Life)Coaching is je richting bepalen. Reflectie, bewustwording en zelfontwikkeling. Verantwoordelijkheid nemen voor je leven en keuzes maken. Zingeving.

Coaching en lifecoaching zijn nauw gerelateerd aan therapie en zijn er vaak een onderdeel van. Toch staan ze ook volledig op zichzelf. Het verschil met therapie is dat de nadruk bij coaching en lifecoaching meer ligt op het hier-en-nu en de toekomst.
(Life)Coaching is gericht op bewustwording van je persoonlijkheid en het leren herkennen van eigen patronen en gedrag door (zelf)reflectie. Zodat je door de opgedane kennis bewuste keuzes kunt maken en de verantwoordelijkheid voor je eigen leven volledig kunt aangaan. De integratie van denken, voelen en handelen staat hierbij centraal.

Groepsgewijze procesbegeleiding

Cursussen / Workshops

Verschillende cursussen en workshops worden door Sattva – een apart onderdeel van Full Circle Instituut – aangeboden. Je kunt hiervoor doorklikken naar de site van Sattva.

Sattva biedt vanuit haar Centrum voor Persoonlijke Groei en Bewustwording verschillende cursussen en workshops aan op het gebied van stresshantering, ontspanning, adem-/ lichaamswerk, meditatie/mindfulness, zelfvertrouwen, lifedesign en lifestyle, vrouw-zijn, werken met kristallen, spiritualiteit, energetisch werken (cursussen Cosmic Light Energy), bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.
Op een gestructureerde en heldere manier wordt de lesstof neergezet. Hierbij wordt zoveel mogelijk praktisch gewerkt, zodat je zelf daadwerkelijk aan de slag kunt met de handvatten die tijdens de cursussen en workshops worden aangeboden.
Er wordt gewerkt vanuit een holistische visie, waarbij balans tussen lichaam, geest, gevoel, spiritualiteit en energie uitgangspunt is.

Algemene Voorwaarden

Op alle onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten van Full Circle Instituut, w.o. beroepsopleidingen, jaartrainingen, bij-/nascholingen, intensives, retraites, workshops, lezingen, leerbegeleiding en supervisie zijn de ‘Algemene voorwaarden Full Circle Instituut – Opleidingen’ van toepassing.

Op de individuele en groepsgewijze procesbegeleiding via Sattva zijn de ‘Algemene voorwaarden Sattva’ van toepassing.