Inhoud Cosmic Light Energy™ – Basis

Cosmic Light Energy™ is een vijfdaagse basiscursus waarin je bewustzijnsontwikkeling geactiveerd wordt en je leert werken, helen en transformeren met deze nieuwe energie die direct uit de Bron (van Al Dat Is*) voortkomt.

De vijfdaagse cursus is opgebouwd uit:

  • Stappen in BewustZijn – een voorbereiding op het werken met energie en activering van je bewustzijnsontwikkeling;
  • Werken met Cosmic Light Energy™ (3 dagen) – hier leer je de basistechnieken voor het werken, helen en transformeren met de nieuwste energetische (heling)technieken, waarbij intenties en het werken met velden belangrijke onderdelen zijn.

De eerste twee dagen zijn gericht op het stapsgewijs vergroten van je bewustzijn en op het meer in je lichaam brengen van je bewustzijn. Zielsintegratie, Hoger Zelf integratie en het activeren van je originele blauwdruk van heelheid zijn hier onderdeel van. Het brengt je bewuster in contact met je eigen veld van mogelijkheden, je potentieel en is gericht op persoonlijke groei en bewustwording.

Je leert hoe je zelf je zielsintegratie kunt verhogen en je Hoger Zelf kunt activeren om zo meer toegang te krijgen tot een hogere laag van bewustzijn. Dit alles gericht op het vergroten van je bewustzijn en bewustwording: het Bewust Zijn in je Lichaam. En dit bewuster zijn in je lichaam zal je functioneren in het dagelijkse leven op een positieve manier beïnvloeden.

De hierop volgende 3 dagen wordt vervolgens met twee activaties je helende vermogen in je geactiveerd. In je wordt dat wat altijd al aanwezig was en is wakker gemaakt, zodat je het bewust kunt gebruiken.
Er is dus geen sprake meer van initiaties zoals bij Reiki, Seichem en andere healing-methoden.
Bij het werken met de energie worden de nieuwste (heling)technieken gebruikt waarbij bewustwording, intenties en het werken met velden een belangrijk onderdeel vormen.

Naast de activaties zijn deze dagen gericht op het aanleren van een goede aarding, het voelen, neerzetten van en werken met je eigen energieveld, het werken met intenties en helingtechnieken voor jezelf en anderen.

Je vermogen met de energie te kunnen werken en de effectiviteit neemt toe naarmate je bewustzijn zich verder ontwikkelt én door de intensiteit en frequentie waarmee je met de Cosmic Light Energy™ werkt. Naast training en bewustwording speelt ‘doen’ dus een belangrijke rol in wat je met deze energie kunt bereiken.