Kickstarts heidagen en teambuildingsdagen

Veel heidagen of teambuildingsdagen hebben vaak niet het gewenste resultaat. Een belangrijke reden hiervoor is dat uw mensen te ver uit hun comfortzone worden getrokken zonder dat er een goede onderlinge band, verbinding, is.
Vaak wordt er gekozen om samenwerkingsopdrachten te laten uitvoeren met een competitie element. Maar goede samenwerking staat of valt met vertrouwen op elkaar, een onderlinge verbinding en een gevoel van veiligheid. En dit ontbreekt vaak in de meeste programma’s.

Juist een door ons verzorgde kickstart kan er voor zorgen dat de deelnemers zich meer open durven te stellen, onderling de verbinding aangaan en zich veilig genoeg voelen om (dieper liggende) zaken bespreekbaar te maken of hun mening kenbaar te maken. Een verdieping van uw hei- of teambuidingsdag(en) is het gevolg. En ook de doorwerking in de onderlinge samenwerking na deze dagen wordt erdoor bevorderd.

Naast een kickstart kan Full Circle Instituut ook verschillende blokken verzorgen die als een rode draad door de hei-/teambuildingsdag(en) heenlopen.

Aarzel niet contact met ons op te nemen, zodat wij de mogelijkheden met u kunnen doornemen.