Ziekteverzuim is vaak de nachtmerrie van een bedrijf of organisatie.
Voorkomen van uitval en het begeleiden van herstel en re-integratie vraagt dan ook het nodige van een leidinggevende.
Full Circle Instituut kan u op verschillende manieren helpen dit alles in goede banen te leiden.

Preventie – voorkomen uitval en vertrek

Wij bieden verschillende trainingen/workshops en individuele begeleiding om het welzijn van uw medewerkers en uzelf te bevorderen.
Door uw medewerkers – en uzelf – de mogelijkheid te bieden goed in hun vel te komen zitten en zich (persoonlijk) te ontwikkelen, voelt een medewerker zich meer thuis binnen, gesteund door en verbonden met het bedrijf of de organisatie. Dit werkt preventief op uitval, voorkomt onnodige vertrek, ondersteunt een goed werkklimaat en werkt motiverend voor uw medewerkers. Allemaal bevorderend voor uw slagkracht als bedrijf en organisatie.

Ziekteverzuimbegeleiding

Als werkgever werkt u vanuit uw wettelijke verplichtingen al nauw samen met een bedrijfsarts of arbodienst bij uitval van een medewerker.
Aanvullend hierop kunnen wij u of uw leidinggevenden ondersteunen en/of trainen in het begeleiden van zieke werknemers. Daarnaast kunnen wij uw zieke medewerker begeleiden om zo de duur van het verzuim zoveel mogelijk te beperken. Dit doen wij met individuele begeleiding en trainingen, retraites en intensives.

Ook als u binnen uw organisatie te maken krijgt met trauma- en/of rouw kunnen wij u van dienst zijn.

Meer informatie kunt u vinden bij individuele procesbegeleiding, trainingen / workshops, retraites en intensives.
Maar aarzel niet contact met ons op te nemen, zodat wij de mogelijkheden met u kunnen doornemen.