Er zijn momenten waarop u als leidinggevende een medewerker bepaalde ondersteuning wilt bieden bij zijn of haar ontwikkeling. Uit noodzaak of als onderdeel van uw bedrijfspolicy.

Ook kan het zijn dat u als leidinggevende of zelfstandige zelf een stuk ondersteuning zoekt bij uw eigen ontwikkeling en bewustwording of bijvoorbeeld heroriëntatie.

Full Circle Instituut kan dan uitkomst bieden en heeft hiervoor verschillende mogelijkheden zoals retraitesintensivestrainingen en workshops en/of individuele procesbegeleiding.

Bij individuele procesbegeleiding worden verschillende therapie- en coachingsvormen gecombineerd zodat een specifieke en unieke begeleiding wordt gecreëerd.
Maatwerk dus!

Individuele procesbegeleiding

De procesbegeleiding is gericht op het vormgeven en realiseren van jouw doel en waarbij je hulpvraag het vertrekpunt is.

Van bewustwording tot heelheid realiseren in jezelf.
Van ontdekken tot het lopen van je zielspad.
Van de verbinding met jezelf herstellen tot leven vanuit je hart.
Van niet weten hoe tot vormgeven aan je leven.
Van onzekerheid tot ontdekken van je innerlijke kracht.
En meer …

Hier werk je aan dat wat voor jou belangrijk is!

Samen inventariseren we waar je op dit moment staat in je leven, waar je naartoe wilt en hoe je dit verder vorm wilt geven of je wilt ontwikkelen.

Waar nodig onderzoeken we welke oorzaken er zijn voor het ‘vastlopen’ van jouw leven op een bepaald vlak of in haar totaliteit. We maken onbewuste blokkades en informatie toegankelijk, zodat transformatie mogelijk is en het in jou weer gaat stromen.
Vanuit deze hernieuwde verbinding met jezelf kun je dan vorm gaan geven aan je leven.

We werken aan inzicht en bewustwording.
En we kijken samen hoe je vanaf hier verder wilt en hoe je dit kunt bereiken/realiseren.
Stap voor stap begeleid ik je waar nodig op je pad.

Therapeuten en coaches (i.o.)

Ook als therapeut of coach kun je te maken krijgen met persoonlijke problemen en/of klachten die zijn ontstaan in je persoonlijke leven of die zijn getriggerd tijdens het werken in je eigen praktijk. Het begeleiden van cliënten komt dan onder druk te staan en een snelle oplossing van je eigen problematiek is dan noodzakelijk om goed te kunnen blijven functioneren in je praktijk. Mogelijk kun je je problematiek zelf oppakken, maar indien dit niet het geval is, is het raadzaam professionele begeleidng van buitenaf in te schakelen.
Door individueel je proces aan te gaan ben je zo snel als mogelijk weer volledig in staat je eigen leven weer op te pakken en je cliënten weer optimaal te begeleiden.

Mogelijkheden

Reflectie-
gesprek

Maatwerk-
programma

Meesterschap
programma

Individueel
consult

Experience

Bezinningsdag

Retraites

Intensives

Bij procesbegeleiding word uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en bewustwording van de cliënt. De cliënt is gemotiveerd en gecommitteerd aan het proces. En is bereid het gehele proces te doorlopen om een optimaal resultaat te behalen.

Algemene Voorwaarden

Op individuele procesbegeleiding zijn de ‘Algemene voorwaarden Full Circle Instituut – Procesbegeleiding van toepassing.

Op alle onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten van Full Circle Instituut, w.o. beroepsopleidingen, jaartrainingen, bij-/nascholingen, intensives, retraites, workshops, lezingen, leerbegeleiding en supervisie zijn de ‘Algemene voorwaarden Full Circle Instituut – Opleidingen’ van toepassing.