Full Circle Instituut richt zich op de volgende doelgroepen:

  • Zakelijke markt – bedrijven, organisaties en zelfstandigen -;
  • Particulieren;
  • Therapeuten / (Life)Coaches (i.o).

Procesbegeleiding en bewustwording zijn sleutelwoorden binnen het instituut. Vanuit onze visie ontwikkelen wij voor de verschillende doelgroepen retraites, intensives, trainingen/ workshops, leergangen, opleidingen en na-/bijscholingen. Daarnaast bieden we advies/consultancy voor de zakelijke markt. En verzorgen we individuele procesbegeleiding, leertherapie/-coaching en praktijkbegeleiding/supervisie.

Full circle

Full circle staat voor ‘de cirkel is rond’. Als de cirkel rond is, is iets duidelijk geworden, afgerond of opgelost. Full circle komen in je ontwikkelingsproces, betekent dat je over een bepaald aspect duidelijkheid krijgt, een oplossing hebt dan wel dat je dit bepaalde aspect kunt afronden. Of het betekent dat je in je ontwikkelings- en bewustwordingsproces een volgend bewustzijnsniveau bereikt waarbij je meer zicht krijgt op, of inzicht krijgt in je leven. Full circle komen kan dus gelden voor een specifiek aspect en kan gaan over één of meerdere rode draden die door dit leven of zelfs door meerdere levens heen lopen.

Om full circle te komen in jezelf is het nodig dat je de vicieuze cirkels doorbreekt die je onbewuste gedachten, gevoelens, emoties en handelen bepalen. Dit beslaat verschillende levensgebieden en is een ‘ongoing proces’.

Als je full circle komt dan:

  • erken je en accepteer je dat wat er is;
  • begrijp je het verleden en krijg je inzicht in gebeurtenissen en situaties;
  • heb je helder wat je eigen rol en aandeel erin is en;
  • heb je de emotionele lading en de overtuigingen die hieraan gekoppeld waren, verwerkt en/of getransformeerd.

Het is alsof de puzzelstukjes (eindelijk) op hun plek vallen.

Full circle komen betekent dan ook dat naar mate je meer hebt doorgewerkt en opgeruimd, je meer en meer in balans komt en vanuit je ‘zijn’, je essentie/kern kunt leven. Je voelen en denken worden geïntegreerd in je hart. En je kunt vanuit je hart in balans reageren en leven.

Levend vanuit je hart neem je de verantwoordelijkheid voor je leven en kun je je dromen en passies realiseren; je levenspad volgen. Het gaan van je levenspad, het leven van je levensdoel is opnieuw full circle komen.

Het fenomeen dat full circle komen een ‘ongoing proces’ is, geeft aan dat er elke keer weer hogere bewustzijnslagen worden aangeboord. Eigenlijk betekent dit, dat je bewustzijn steeds groter wordt, waardoor aspecten die tot een bepaald bewustzijnsniveau niet begrijpbaar waren, nu in je bewustzijn komen omdat je ze kunt hanteren. Ontwikkeling, groei en bewustwording, is dus een proces dat altijd doorgaat. De heftigheid en intensiteit die dit proces in de eerste lagen kan hebben, zal veranderen naarmate je meer vanuit je kern, vanuit je ‘Ik Ben’-bewustzijn, leeft. Telkens weer zullen nieuwe ‘full circles’ ontstaan.

Belangrijk bij full circle procesbegeleiding is, te weten dat het alle levensgebieden van de persoon en alle aspecten van het zijn – fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch, spiritueel/ziel – beslaat.