De verantwoordelijkheid voor u als werkgever is in deze tijd groot. Het is dan ook belangrijk een goed werkklimaat te bieden voor uw werknemers. Want alleen dan heeft uw bedrijf kans van slagen in deze markt.
Full Circle Instituut kan u hierbij ondersteunen.

Full Circle Instituut biedt brede ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden, op het gebied van onder meer reflectie, ziekteverzuim preventie en begeleiding,  re-integratiebegeleiding, heroriëntatie dan wel carrièreplanning, werkorganisatie, stressmanagement, persoonlijke ontwikkeling, communicatie, veranderingsprocessen en kickstarts.

Door aandacht te hebben voor uw werknemers – de pijlers van uw bedrijf c.q. de organisatie – en zowel proactief als reactief te faciliteren kan verzuim, vertrek en re-integratie in goede banen worden geleid en tot een minimum worden beperkt.
Ook kan zo tijdig worden onderkend of een medewerker specifieke ondersteuning nodig heeft bij re-integratie, het ontwikkelen van bepaalde competenties, het nemen van een volgende stap op het gebied van carrière, persoonlijke ontwikkeling of bijvoorbeeld heroriëntatie.

Een medewerker die goed in haar/zijn vel zit zowel privé als zakelijk is van grote waarde van uw bedrijf. Een tevreden en gezonde werknemer die zich door de werkgever gesteund voelt, heeft voor een bedrijf alleen maar voordelen en zal het bedrijfsresultaat in positieve zin beïnvloeden. Een optimaal bedrijfsklimaat is dan ook in het belang van alle betrokkenen!

Als leidinggevende of zelfstandig ondernemer kunt u uiteraard ook zelf op zoek zijn naar een stuk begeleiding, spiegeling of een sparringspartner.

Vaak is begeleiding door iemand van buiten de organisatie bevorderend voor het resultaat.
Full Circle Instituut is u dan ook graag van dienst. Wij helpen u graag om een gezond werkklimaat te realiseren met goede ondersteuning voor zowel uw medewerkers, uzelf als de organisatie als geheel.

Mogelijkheden

Procesbegeleiding
Individueel

Ziekteverzuim
Preventie / Begeleiding

Veranderprocessen
Begeleiding

Kickstarts

Trainingen /  Workshops

Advies / Consultancy

Onze ervaring

Full Circle Instituut heeft individuele begeleiding, trainingen/workshops, kickstarts en meer verzorgd voor verschillende commerciële bedrijven, ministeries en andere overheidsorganisaties, zorginstellingen, de jeugdsector, vluchtelingenwerk en onderwijsinstellingen.
We vertellen u er graag meer over.

Over Janet Reuvekamp – eigenaar Full Circle Instituut

Met een achtergrond van bijna twintig jaar in zowel het bedrijfsleven als de complementaire gezondheidszorg/coaching en training merk ik in mijn begeleidingswerk dat ik beide ervaringsgebieden goed kan combineren om mensen op persoonlijk en zakelijk vlak verder te helpen. En daarnaast ook om een specifieke bijdrage te leveren aan processen binnen organisaties.

Ik ben in mijn werkwijze praktisch, pragmatisch ingesteld en in staat mensen zelf te laten ontdekken waar hun kracht ligt en hoe ze zichzelf kunnen ontwikkelen.
Mensen (her)vinden hun innerlijke kracht, zodat ze vanuit de verbinding met zichzelf, zelfredzaamheid, persoonlijk leiderschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, hun eigen toekomst vormgeven. Zowel zakelijk als privé.
Naast het bovenstaande zet ik ook graag mijn analytische vermogens in om uw organisatie te ondersteunen een goed werkklimaat te realiseren.

Dit alles doe ik vanuit mijn hart, met warmte en (vaak) met humor.

Algemene voorwaarden

Op alle activiteiten en bijeenkomsten van Full Circle Instituut zijn de ‘Algemene voorwaarden Full Circle Instituut’ van toepassing.