Balans – Bewustwording – Zingeving

Full Circle Instituut biedt individuele procesbegeleiding in de vorm van psychodynamische en energetische therapie en/of (life)coaching. De begeleiding is gericht op het oplossen dan wel hanteerbaar maken van problemen en klachten, energiemanagement, verwerking, innerlijke balans, heelheid, levensvraagstukken, persoonlijke groei, bewustwording, lifedesign, spirituele ontwikkeling, zingeving en meer.
Hierbij worden zowel fysieke, mentale, emotionele, energetische als spirituele aspecten meegenomen. Daarnaast wordt gewerkt aan het totale groei en bewustwordingsproces.
Onderstaand een nadere omschrijving.
Full Circle Instituut verzorgt naast de individuele procesbegeleiding ook procesbegeleiding in groepen in de vorm van trainingen, retraites en intensives en opleidingen.

Therapeuten en coaches (i.o.)
Ook therapeuten en coaches (i.o.) kunnen voor individuele procesbegeleiding terecht. Want ook als therapeut of coach kun te maken krijgen met persoonlijke problemen en/of klachten die zijn ontstaan in je persoonlijke leven of die zijn getriggerd tijdens het werken in je eigen praktijk . Het begeleiden van cliënten komt dan onder druk te staan en een snelle oplossing van je eigen problematiek is dan noodzakelijk om goed te kunnen blijven functioneren in je praktijk. Mogelijk kun je je problematiek zelf oppakken, maar indien dit niet het geval is, is het raadzaam professionele begeleidng van buitenaf in te schakelen.
Door individueel je proces aan te gaan ben je zo snel als mogelijk weer volledig in staat je eigen leven weer op te pakken en je cliënten weer optimaal te begeleiden.

Sattva
De individuele procesbegeleiding wordt net als verschillende cursussen en workshops door Sattva – een apart onderdeel van Full Circle Instituut – aangeboden.

Individuele procesbegeleiding

Psychodynamische en Energetische Therapie

Therapie is werken aan jezelf. Antwoord krijgen op vragen. Problemen oplossen of hanteerbaar maken.

Om problemen op te lossen of hanteerbaar te maken en om (levens)vragen te kunnen beantwoorden, is het van belang je bewust te worden van de psychodynamische processen die in je spelen en van de informatie die in je onderbewuste ligt opgeslagen. Tijdens therapie maak je onder begeleiding van de therapeut contact met (on)bewuste informatie en ervaringen. Samen met de therapeut ga je hiermee aan de slag. Hierdoor krijg je zicht op dat wat er in je speelt en krijg je antwoord op (levens)vragen. Het wordt mogelijk je eigen oplossende en zelfhelende vermogen aan te spreken en je innerlijke kracht te (her)vinden. Zodat je aan het eind van het therapeutische traject weer in harmonie met jezelf verder kunt.

Coaching
Lifecoaching

(Life)Coaching is je richting bepalen. Reflectie, bewustwording en zelfontwikkeling. Verantwoordelijkheid nemen voor je leven en keuzes maken. Zingeving.

Coaching en lifecoaching zijn nauw gerelateerd aan therapie en zijn er vaak een onderdeel van. Toch staan ze ook volledig op zichzelf. Het verschil met therapie is dat de nadruk bij coaching en lifecoaching meer ligt op het hier-en-nu en de toekomst.
(Life)Coaching is gericht op bewustwording van je persoonlijkheid en het leren herkennen van eigen patronen en gedrag door (zelf)reflectie. Zodat je door de opgedane kennis bewuste keuzes kunt maken en de verantwoordelijkheid voor je eigen leven volledig kunt aangaan. De integratie van denken, voelen en handelen staat hierbij centraal.

Groepsgewijze procesbegeleiding

Cursussen / Workshops

Verschillende cursussen en workshops worden door Sattva – een apart onderdeel van Full Circle Instituut – aangeboden. Je kunt hiervoor doorklikken naar de site van Sattva.

Sattva biedt vanuit haar Centrum voor Persoonlijke Groei en Bewustwording verschillende cursussen en workshops aan op het gebied van stresshantering, ontspanning, adem-/ lichaamswerk, meditatie/mindfulness, zelfvertrouwen, lifedesign en lifestyle, vrouw-zijn, werken met kristallen, spiritualiteit, energetisch werken (cursussen Cosmic Light Energy), bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.
Op een gestructureerde en heldere manier wordt de lesstof neergezet. Hierbij wordt zoveel mogelijk praktisch gewerkt, zodat je zelf daadwerkelijk aan de slag kunt met de handvatten die tijdens de cursussen en workshops worden aangeboden.
Er wordt gewerkt vanuit een holistische visie, waarbij balans tussen lichaam, geest, gevoel, spiritualiteit en energie uitgangspunt is.

Algemene Voorwaarden

Op alle onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten van Full Circle Instituut, w.o. beroepsopleidingen, jaartrainingen, bij-/nascholingen, intensives, retraites, workshops, lezingen, leerbegeleiding en supervisie zijn de ‘Algemene voorwaarden Full Circle Instituut – Opleidingen’ van toepassing.

Op de individuele en groepsgewijze procesbegeleiding via Sattva zijn de ‘Algemene voorwaarden Sattva’ van toepassing.