Spirituele Transformatiedag ‘De Magie van je Innerlijk Kind’

Met regelmaat zijn er speciale spirituele transformatiedagen.
Deze spirituele transformatiedag staat in het teken van het kind in jezelf. Jouw basis van waaruit jij jezelf hebt ontwikkeld tot wie je nu bent en waar je nu staat. Het is een dag die is gekoppeld aan de speciale energie van het moment en waardoor het mogelijk is een (grote) volgende stap te maken in je eigen ontwikkelings- en bewustwordingsproces.

Welke emoties en gevoelens, welke overtuigingen en welke familiebanden houden je er nog vanaf volledig jezelf te kunnen zijn, vanuit heelheid te leven en je bewustwording verder te ontwikkelen. Wat houdt je nog af volledig in je ‘Ik ben’-energie te gaan staan.
Door het erkennen van je innerlijke kind, door te werken en te spelen met je innerlijke kind en door het helen van je innerlijke kind, wordt je een completer en heler mens. Verlos je je van de ballast van het verleden en is het mogelijk je verbinding met je oorsprong, je thuis te herkennen en te voelen
.

Bevrijdt ook het kind in jezelf. Erken, speel met en heel het kind in jezelf. En wordt weer wie je daadwerkelijk bedoeld bent te zijn!

Een dag waar je je naar binnen richt, waar je aan de slag gaat met jezelf, met het kind in jezelf om van daaruit te transformeren naar wie je bedoeld bent te zijn. Zodat je het leven vanuit een hartsverbinding met je totale zelf en met een vrije blik naar de wereld kunt aangaan.
Je gaat hierbij zo ver en diep als je zelf wilt en kunt gaan.

De transformatiedag ‘De Magie van je Innerlijk Kind’: een diep transformerende dag waarin onder meer kaarten, verhalen, meditaties/visualisaties, oefeningen en je innerlijke kind de ingang vormen tot jouw transformatie, wanneer jij dit wilt.

Deelnemen is mogelijk wanneer je:

  • Door het lezen van deze informatie het gevoel hebt dat je aan deze Transformatiedag hebt mee te doen; neem dan contact op met Janet Reuvekamp. Zij test dan uit of je kunt deelnemen. Onderschat jezelf niet, veelal kun je meer aan dan je denkt.

Meldt je snel aan want vol is vol.

 

De cursusgroep bestaat uit maximaal 6 personen, zodat optimale professionele begeleiding mogelijk is.
Momenteel wordt er gewerkt met een beperkter aantal deelnemers en conform de richtlijnen van het RIVM.

Binnen de Cosmic Light Academy is bewust gekozen voor het werken met kleine groepen, zodat er voldoende aandacht is voor elke deelnemer. Daarnaast bevordert en verdiept deze werkwijze ook het proces van de deelnemers.

Eén dag van 10.00 – 17.00 uur.

Programma tot de zomer 2021

  • zaterdag 22 mei 2021

Ook kun je  je belangstelling kenbaar maken voor andere data.
Bij voldoende belangstelling wordt indien mogelijk dan een extra dag gepland.

Particulieren
Investering in jezelf: € 150,= (incl. een specifiek op jou afgestemde Cosmic Light Energy Combinatiefrequency t.w. € 25,=)

Bedrijven en therapeuten/coaches (i.o.)
op aanvraag

Algemene Voorwaarden

Op alle onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten van Full Circle Instituut, w.o. beroepsopleidingen, jaartrainingen, bij-/nascholingen, intensives, retraites, workshops, lezingen, leerbegeleiding en supervisie zijn de ‘Algemene voorwaarden Full Circle Instituut – Opleidingen’ van toepassing.

Inschrijven