Covid-19

Protocol Veilig in de praktijk

Op dit moment mogen wij weer alle consulten en trainingen geven.
Kijk hier voor alle mogelijkheden in de praktijk of online.

Bij afspraken bij Full Circle Instituut gelden de volgende maatregelen:

 • Volg ten allen tijde de actuele richtlijnen van de overheid en kijk op de website van het RIVM:
  • groet elkaar zonder aanraken (geen handen/knuffel geven);
  • houd minimaal 1,5 m. afstand;
  • niezen en hoesten doe je in een papieren zakdoekje (gelijk weggooien in prullenbak) of indien niet aanwezig in je ellenboog;
  • na niezen of hoesten handen reinigen met desinfectiegel;
  • gebruik papieren zakdoekjes etc.
 • Ik geef alleen consulten/training als ik mezelf fit voel. Mocht jij je niet fit voelen, dan wil ik je vragen om dit tijdig aan te geven. We kijken dan naar de best passende mogelijkheid.
 • In de praktijk wordt gezorgd voor extra hygiënische maatregelen:
  • handen wassen voor en na elk consult / met regelmaat handen wassen tijdens trainingen;
  • ventileren na elk consult / gedurende trainingen;
  • reinigen van de deurklinken, armleuningen en andere ‘contactpunten’ na elk consult/training;
  • cliënten/deelnemers gooien zelf hun tissues in de prullenbak (welke na elk consult/training wordt geleegd en schoongemaakt);
  • indien het toilet wordt gebruikt dan wordt deze na afloop van het consult/de training gereinigd en zo nodig gedesinfecteerd.

Naast een afspraak in de praktijk is er ook de mogelijkheid tot een online consult, telefonisch contact of contact via email.

Voor een cliënt/deelnemer geldt:

Wanneer je  op een van de volgende vragen JA antwoordt, dient je afspraak in de praktijk/je deelname aan een training geannuleerd te worden. De afspraak voor een consult kan dan wel online doorgaan.
(Gedurende deze periode zullen bij annulering bij één van de onderstaande redenen geen kosten in rekening worden gebracht indien binnen 48 uur voorafgaand aan het consult wordt geannuleerd).

 • Heb je nu Corona?
 • Heb je nu huisgenoten met Corona?
 • Heb je een of meerdere van de volgende verschijnselen?:
  a. hoesten, kuchen of niezen;
  b. koorts (38°C of hoger);
  c. kortademigheid of benauwdheid.
 • Heb je huisgenoten met één van deze verschijnselen?
 • Ben je in thuisisolatie?
 • Is er bij jezelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
 • Heb je in de afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand waarbij Corona is vastgesteld?
 • Woon je in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking?

Bij het maken van een afspraak en voorafgaand aan een consult/training zullen bovenstaande vragen worden gesteld en eventueel aangevuld met extra vragen. Zo is te bepalen of en op welke wijze een consult/training kan plaatsvinden.

Heb je alle vragen met NEE beantwoord dan geldt het volgende bij je bezoek aan de praktijk

 • Kom alleen naar de praktijk. Als je gebracht wordt zal je begeleider buiten of in de auto moeten wachten.
  Alleen bij consulten voor een kind tot 12 jaar mag één begeleider meekomen.
 • Wanneer hands-on wordt gewerkt dan dragen behandelaar en cliënt zo nodig een mondkapje.
 • Kom niet eerder dan 2 minuten voor de afgesproken tijd.
 • Stop je spullen (telefoon, sleutels etc.) buiten al in je tas of jaszakken.
 • Geef geen hand/knuffel bij komen en/of weggaan.
 • Volg de richtlijnen van de overheid op.
 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen zorgvuldig. Ik heb desinfectiegel klaar staan.
 • Hou rekening met de 1,50 meter afstand.
 • Volg de aanwijzingen op.
 • Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte.
 • Neem eigen papier en pen mee voor eventuele aantekeningen.
 • Neem 1 eigen schone, grote badhanddoek mee (deze plaats je over de stoel waar je op zit tijdens het consult).
 • Niezen en hoesten doe je in een papieren zakdoekje (gelijk weggooien in prullenbak) of indien niet aanwezig in je ellenboog;
 • Het kan zijn dat je gevraagd wordt tijdens de behandeling een mondkapje op te doen. Deze wordt dan door mij verstrekt.
 • Betalen gebeurd middels een betaalverzoek.
 • Verlaat na het eind van het consult direct de praktijk.

Voor trainingen gelden aangepaste richtlijnen.

Wil je afspreken of heb je een vraag, dan hoor ik dat graag.

Je bent van harte welkom.

* Zo nodig wordt bovenstaand protocol aangepast aan veranderende richtlijnen.

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naar toe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Versie 2.0 d.d. 25-06-2021