Disclaimer

Full Circle Instituut, KvK-nummer 27192548, verleent u hierbij toegang tot www.fullcircle-instituut.nl.
Full circle Instituut publiceert op de internetsite informatie, zijnde teksten, afbeeldingen en andere materialen. Full Circle Instituut behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling aan u te hoeven doen.
Op alle informatieaanvragen, aanmelding/inschrijven en overige activiteiten en bijeenkomsten van Full Circle Instituut zijn de ‘Algemene voorwaarden Full Circle Instituut’ van toepassing.

De informatie op de internetsite van Full Circle Instituut wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en Full Circle Instituut streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie. Full Circle Instituut kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de internetsite van Full Circle Instituut kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de internetsite. In het bijzonder zijn dat alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Full Circle Instituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Full Circle Instituut op de internetsite gepubliceerde informatie.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op de internetsite vermelde informatie liggen bij Full Circle Instituut. Niets van de op de internetsite gepubliceerde informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Full Circle Instituut.
Dit behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Iedereen die zich toegang verschaft tot de internetsite van Full Circle Instituut wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Lees ook het privacy beleid.

© 2017 – Full Circle Instituut