2012

– augustus 2010 –

Overal duiken berichten op over 2012 en het ‘einde der tijden’. Waar het werkelijk om gaat is dat we het einde naderen van de Maya-kalender, het einde van een tijdsperiode van 26.000 jaar. Omdat ik hier veel vragen over krijg in mijn praktijk en tijdens de cursussen ga ik hieronder nader in op wat dit nu eigenlijk inhoud.

Toen we het jaar 2000 naderde was er veel ophef over wat er allemaal mis kon en zou gaan op het gebied van automatisering – de zogenaamde milleniumbug -. Niemand wist het zeker, maar iedereen stelde zich hierop in. Er werden vele voorzorgsmaatregelen genomen en we waren met z’n allen op het ergste voorbereid. En wat bleek, het viel allemaal reuze mee. Apparatuur bleef gewoon werken en communicatieverbindingen bleven in de lucht. We waren het dan ook snel vergeten en gingen in hoog tempo de nieuwe eeuw in.

Maar goed, alweer enige tijd geleden heeft een nieuw fenomeen zich aangediend. Wat gebeurd er
21 december 2012 als de Maya-kalender eindigt?
Veel mensen en ook de wetenschap houden zich met deze vraag bezig. Ook nu zijn veel mensen angstig over wat hun staat te wachten. Maar wat houdt het praktisch gezien nu eigenlijk in?

Al een aantal jaren is er een sterke ontwikkeling in energie en bewustzijn. Het aantal ‘nieuwetijds-kinderen’ groeit en de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en daarmee bewustwording neemt toe.

Op 21 december 2012 komen we – volgens de Maya kalender – aan het einde van een tijdsperiode. Er zal dan evolutionair een stap worden gemaakt. Dit houdt in dat de trillingsfrequentie – de energie – van de aarde en daarmee ook van iedereen die op deze planeet leeft, wordt verhoogd. Dit gebeurd echter niet in één keer, het is een proces dat al geruime tijd gaande is en dat ook na 2012 nog doorloopt.

Naarmate we 21 december 2012 naderen neemt de trillingsfrequentie dus steeds verder toe. Het lijkt of de tijd steeds sneller gaat, maar wij zijn het die sneller gaan.
Dit is bijvoorbeeld te merken aan de aarde, die hier al stevig op reageert door middel van een toenemend aantal aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en de klimaatveranderingen. Dit komt dus niet alleen door het broeikaseffect.
Ook persoonlijk kun je hier op verschillende manieren de effecten van ervaren. Sommigen gaan hier soepel doorheen. Anderen, meer energetisch gevoelig, merken hier aanmerkelijk meer van.
Je kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben dat je in een stroomversnelling terecht bent gekomen. Ook kun je last hebben van vermoeidheid of geestelijk, fysiek, emotioneel dan wel spiritueel in groeiprocessen worden gezet; je kunt er niet meer omheen, je loopt tegen blokkades aan, je loopt vast. Door hiermee aan de slag te gaan, kun je blokkades oplossen en/of je bewustwording vergroten en meegaan in de nieuwe trillingsfrequentie, in de nieuwe energie.
Bij verhoging van de trilling reageert het lichaam (het fysieke) het laatste; het loopt een beetje achter de feiten aan en dit kan dan ook fysieke klachten geven die niet altijd duidelijk verklaarbaar zijn.
Uiteraard zijn er ook mensen die vasthouden aan de ‘oude energie’ en daardoor de stap naar een hogere frequentie zullen missen. Al zullen ze op verschillende manieren uitgedaagd blijven worden toch in de ontwikkeling mee te gaan.

In deze ontwikkelingen worden wij geconfronteerd met het feit dat het oude, zoals we het gewend zijn, niet meer werkt. We kunnen niet meer op de oude manier doorgaan. Aanpassen is nodig op gebied van milieu, omgaan met elkaar, jezelf, je gezondheid en de wereld. Onze eigen verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor onszelf, onze omgeving en de aarde is essentieel om te voorkomen dat we uiteindelijk aan onze eigen manier van leven ten onder zullen gaan. Bewuster leven is een noodzaak. Gaan we dit doen dan is alles mogelijk.
Over de hele wereld is dit al merkbaar aan de initiatieven die op vele gebieden worden genomen, individueel of groepsgewijs.
Dit is dan ook het positieve van dit verhaal. Door een hogere trillingsfrequentie leven we vanuit een hoger bewustzijn, beschikken we over meer mogelijkheden en zijn we in staat dingen te creëren die we tot nu toe niet voor mogelijk hielden.

Sattva en Full Circle Instituut bieden ondersteuning bij de ontwikkelingen die we als mens doormaken. Deze zijn immers inherent aan het toenemende energiepeil, het verhoogde trillingsniveau op aarde. Je kunt hiervoor individueel terecht (procesbegeleiding in de vorm van therapie of coaching) of middels de cursussen, intensives, retraites en workshops die wij aanbieden. In principe zijn al onze trainingen vanuit hun eigen specifieke benadering geschikt om je eigen proces aan te gaan. Bijvoorbeeld bewustwording van processen die in je plaatsvinden, gebeurtenissen een plek geven, opruimen van oude ballast, loslaten van dat wat niet meer bij je past, ontdekken wat jou doel is hier op aarde, toegang krijgen tot een groter veld van informatie, (spiritueel) groeien en ontwikkelen. Het hoort allemaal bij de stap naar een hogere trillingsfrequentie, naar een hoger bewustzijn.

En wij doen dit vanuit een ‘down to earth’ werkwijze, met beide voeten op de grond.

Van hart tot hart,
Janet Reuvekamp