Over levens …
De terugkeer van de Cosmic Light Energy

‘Over levens …’ Een verhaal over groei, zingeving, het ontdekken van je levenspad en het volgen van je hart. Een boek over bewustwording, spiritualiteit en energetisch werken.

Lees hieronder een gedeelte van de proloog.

Proloog

Een andere plek, een andere tijd …

Waar eens de kennis werd gedeeld
Is de kennis nu gegeven en wordt bewaard door één
Jij bent de uitgekozene
Over levens heen her-innerend
Zal de Hogepriesteres herrijzen
De kracht van twee in één
Het Cosmic Light straalt weer als de tijd daar is

En pas dan hervinden zij elkaar
In energie en licht

En zo is het besloten
Het pad is uitgezet
Over levens heen
Zodat de Hogepriesteres hier
De Hogepriesteres van daar kan zijn
Over levens heen …

Met deze woorden wordt het lange beraad afgerond. Allen aanwezig in de cirkel staan op, vouwen hun handen en buigen hun hoofd om daarna de handen op elkaar op het hart te leggen en de hartsenergie dan met de handen naar de anderen te laten stromen. In licht en liefde van hart tot hart. Daarna omhelzen ze elkaar ter afscheid en gaan dan elk hun weg. Op weg te realiseren wat hier is bepaald. Het is duidelijk wat zij elk te doen hebben. Een ingewikkeld plan dat uitgevoerd dient te worden om de kennis, de wijsheid opnieuw het licht te laten zien. Om de energie weer te laten stralen.
De Aarde krijgt opnieuw een kans.

Ook Aïsha is zich bewust wat er heeft te gebeuren en vooral wat haar te doen staat. Aan haar als Hogepriesteres de grote en zware taak de kennis opnieuw te vergaren … over levens
heen …

Met een schok komt Aïsha terug in het hier-en-nu. Helemaal koud, stijf en uitgeput beseft ze dat haar meditatie naar De Bron veel meer tijd heeft genomen en haar veel meer energie heeft gekost dan ze had verwacht.
In haar galmen de laatste woorden nog na.