De opleiding is gefaseerd opgebouwd zowel qua theorie als praktijkvaardigheden. Naast het ontwikkelen van je begeleidingsvaardigheden is je persoonlijke ontwikkelingsproces en je ontwikkeling tot basis-practitioner een rode draad tijdens de gehele opleiding. Hierbij ligt aan het begin van de opleiding de nadruk op jeeigen proces, waarna de aandacht steeds meer verschuift naar je persoonlijke ontwikkeling tot basis-practitioner.

De opleiding is verdeeld over drie modules en bestaat uit 57 lesdagen, 5 lesavonden en 2 stagedagen met daarin twee maal een interne 3-daagse incl. avondprogramma op een locatie in het land. Tot de lesdagen behoren ook de Spirituele Transformatiedagen en supervisie- en tentamen-/examendagen.
De lesdagen vinden zoveel mogelijk plaats in en rond het weekend. Naast de zaterdag en zondag kunnen lesdagen ook op doordeweekse dagen worden gepland, waarbij dan zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de vrijdag, maandag en een enkele donderdag.
Het kan zijn dat er in de toekomst ook een groep komt die op maandag zal draaien.

Naast het volgen van de lesdagen zijn actieve deelname aan een studie-/oefengroep, zelfstudie (syllabus en vakliteratuur) en individuele leerconsulten belangrijke onderdelen van de opleiding.

Hoofdrichtingen

Energetisch

 • Cosmic Light Energy
 • Balanswerk
 • Energetische en lichaamsgerichte technieken,
  vaardigheden en methodieken

Transformatief

 • Empowerment
 • Blokkades, kern- en innerlijk kindwerk
 • Diverse technieken, vaardigheden en methodieken

Bewustwording

 • Persoonlijke en spirituele ontwikkeling
 • Werken vanuit hartsbewustzijn en
  zielsverbinding

Zingeving/Zielswerk

 • Incarnatiewerk
 • Werken met zielen

Thema’s

 • Communicatie, groepsdynamica en praktijkvoering
 • Holistische Kennis van het Menselijk Systeem (HKMS)

Overzicht per module

Module I is gericht op je persoonlijke bewustwordings- en ontwikkelingsproces. Naast het werken hieraan tijdens de lesdagen en in de studiegroep, volg je meerdere leerconsulten bij een door de opleiding aangewezen procesbegeleider.
Vakinhoudelijk word je onder meer geïntroduceerd in, leer je werken met en verdiep je je in Cosmic Light Energy, Cosmic Light Energy Frequencies, zielsintegratie, begrenzen, herstellen energiebalans in hersenen, metaforisch werken en helen, balanceren binnen- en buitenruimten, chakra-systemen & dimensies, werken met tijd/ruimte en HKMS. Hierbij leer je de aanzet tot begeleiden/praktiseren.

Na het goed afronden van de module-opdrachten, het tentamen en de supervisies én een algehele positieve beoordeling ontvang je een certificaat van deelname aan de eerste module. Dit certificaat geeft je het recht door te stromen naar Module II.
Vanaf dit moment mag je Basis-practitioner CLE™ i.o. (in opleiding) noemen.

In Module II komt er steeds meer nadruk te liggen op je vorming tot basispractitioner al blijft er nog steeds aandacht voor je persoonlijke ontwikkelings- en bewustwordingsproces. Ook deze module volg je een aantal leerconsulten en loop je een stagedag mee.
Vakinhoudelijk wordt verdiept ingegaan op de ontwikkeling van technische en praktische vaardigheden op het gebied van lichaamsgericht werken/ademwerk, inner balance & empowerment en cognitieve technieken. Ook op het gebied van energetisch werken worden verdiepende stappen gemaakt met onder andere energetisch testen met penden en biotensor, oplossen dieperliggende blokkades en energetische verstrikkingen en oplossen van verstoringen in dimensies.

Na het goed afronden van de module-opdracht, het verslag, het tentamen en de supervisies én een algehele positieve beoordeling ontvang je een certificaat van deelname aan de Module II. Dit certificaat geeft je het recht door te stromen naar Module III.

In Module III ligt de nadruk op je vorming tot basispractitioner al blijft er nog steeds aandacht voor je persoonlijke ontwikkelings- en bewustwordingsproces. Je volgt één leerconsult en loopt een stagedag mee.
Vakinhoudelijk wordt verdiept ingegaan op de ontwikkeling van technische en praktische vaardigheden en consultopbouw en praktijkvoering. Ook op het gebied van energetisch werken wordt een verdiepende stap gemaakt met onder andere innerlijk kind werk, het proces voor de geboorte, ouderkeuze, zielswerk, incarnatie, werken met het labyrint en metamorfosemassage.

Na het goed afronden van de module-opdracht, de verslagen, het examen en de supervisies én een algehele positieve beoordeling ontvang je het diploma ‘Energetisch & Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™’.

Dit diploma geeft je ook het recht in te stromen in het vervolgjaar, waarbij dan het diploma ‘Cosmic Light Energy™ Practitioner’ / ‘Inner Balance Practitioner CLE™’ kan worden behaald.

Op dit moment zijn we bezig een aspirant lidmaatschap bij een beroepsvereniging te regelen voor degene die na het behalen van het diploma complementair aan de (reguliere) gezondheidszorg willen werken.
Wil je vergoed worden door de verzekeraars. Zij vereisen wel dat je op termijn de aanvullende opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (MPSBK) volgens de PLATO-norm behaalt.

Indien je in het uitoefenen van je vak een relatie legt met of complementair aan de (reguliere) gezondheidszorg wilt werken is een aanvullende opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (MPSBK) volgens de PLATO-norm vereist. (Er wordt momenteel gewerkt aan een samenwerking met een erkende opleider.) En dien je te voldoen aan de voorwaarden van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).