De opleiding is gefaseerd opgebouwd zowel qua theorie als praktijkvaardigheden. Naast het ontwikkelen van je begeleidingsvaardigheden is je persoonlijke ontwikkelingsproces en je ontwikkeling tot basis-practitioner een rode draad tijdens de gehele opleiding. Hierbij ligt de eerste anderhalf jaar de nadruk op het eigen proces, waarnaast er in het tweede jaar steeds meer aandacht is voor je persoonlijke ontwikkeling tot basis-practitioner.

Elk lesjaar bestaat uit 25 lesdagen en 2 lesavonden met daarin een interne 3-daagse incl. avondprogramma op een locatie in het land. Tot de lesdagen behoren ook de supervisie- en tentamen-/examendagen.
De lesdagen vinden zoveel mogelijk plaats in en rond het weekend. Naast de zaterdag en zondag kunnen lesdagen ook op doordeweekse dagen worden gepland, waarbij dan zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de vrijdag, maandag en een enkele donderdag.
Het kan zijn dat er in de toekomst ook een groep komt die op woensdag zal draaien.

Naast het volgen van de lesdagen zijn actieve deelname aan een studiegroep, zelfstudie (syllabus en vakliteratuur) en individuele leerconsulten belangrijke onderdelen van de opleiding.

Hoofdrichtingen

Energetisch

 • Cosmic Light Energy
 • Balanswerk
 • Energetische en lichaamsgerichte technieken,
  vaardigheden en methodieken

Transformatief

 • Empowerment
 • Blokkades, kern- en innerlijk kindwerk
 • Diverse technieken, vaardigheden en methodieken

Bewustwording

 • Persoonlijke en spirituele ontwikkeling
 • Werken vanuit hartsbewustzijn en
  zielsverbinding

Zingeving/Zielswerk

 • Werken met zielen

Thema’s

 • Communicatie, groepsdynamica en praktijkvoering
 • Holistische Kennis van het Menselijk Systeem (HKMS)

Overzicht per jaar

Het eerste jaar is gericht op je persoonlijke bewustwordings- en ontwikkelingsproces. Naast het werken hieraan tijdens de lesdagen en in de studiegroep, volg je meerdere leerconsulten bij een door de opleiding aangewezen procesbegeleider.
Vakinhoudelijk word je geïntroduceerd in, leer je werken met en verdiep je je in Cosmic Light Energy, Lichaamsgericht werken, Inner Balance en Empowerment. Hierbij leer je de aanzet tot begeleiden/praktiseren.

Na het goed afronden van jaaropdrachten, tentamen en supervisies en een algehele positieve beoordeling ontvang je een certificaat van deelname aan het eerste jaar. Dit certificaat geeft je het recht door te stromen naar het tweede jaar.

In het tweede jaar komt er steeds meer nadruk te liggen op je vorming tot basispractitioner al blijft er nog steeds aandacht voor je persoonlijke ontwikkelings- en bewustwordingsproces. Ook dit jaar volg je een aantal leerconsulten.
Vakinhoudelijk wordt verdiept ingegaan op de ontwikkeling van technische en praktische vaardigheden. Ook op het gebied van energetisch werken wordt een verdiepende stap gemaakt met onder andere het herstellen van de energiebalans in de hersenen en metaforisch werken en helen.

Na het goed afronden van jaaropdracht, verslag, examen en supervisies en een algehele positieve beoordeling ontvang je het diploma ‘Energetisch & Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™’.

Dit diploma geeft je ook het recht in te stromen in het vervolgjaar, waarbij dan het diploma ‘Cosmic Light Energy™ Practitioner’ / ‘Inner Balance Practitioner CLE™’ kan worden behaald.

Op dit moment zijn we bezig een aspirant lidmaatschap bij een beroepsvereniging te regelen voor degene die na het behalen van het diploma complementair aan de (reguliere) gezondheidszorg willen werken.
Zij vereisen wel dat je op termijn de aanvullende opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (MPSBK) volgens de PLATO-norm behaalt.

Indien je in het uitoefenen van je vak een relatie legt met of complementair aan de (reguliere) gezondheidszorg wilt werken is een aanvullende opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (MPSBK) volgens de PLATO-norm vereist. (Er wordt momenteel gewerkt aan een samenwerking met een erkende opleider.) En dien je te voldoen aan de voorwaarden van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).