Vooropleiding

Voor het volgen van de opleiding is naast voldoende vooropleiding en/of levenservaring een professionele instelling vereist, waarvan het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en de zelfwerkzaamheid onderdeel zijn. Daarnaast is de bereidheid blijvend je eigen proces en bewustzijnsontwikkeling aan te gaan een voorwaarde.

De opleiding is HBO-niveau.
Bij voorkeur het diploma HAVO of VWO (incl. biologie/gezondheidsleer) of gelijkwaardig (bijv. HBS of MBO IV-diploma met ervaring in hulpverlening) dan wel HBO werk-/denkniveau.
Indien je niet aan deze voorwaarde kunt voldoen, dan wordt tijdens het intakegesprek individueel bekeken of je gezien je werkervaring, levenservaring, ontwikkelingsniveau en motivatie toch kunt worden toegelaten tot de opleiding.

Vrijstelling

In uitzonderlijke gevallen is, indien er aantoonbare kennis en/of ervaring is, (gedeeltelijke) vrijstelling mogelijk voor deelname aan de lesdagen en/of tentaminering/examinering.
Het oordeel van de Cosmic Light Academy is hierbij bepalend.
Een vrijstelling geeft in beginsel geen recht op gedeeltelijke restitutie van het jaarbedrag.

Al ervaring met Cosmic Light Energy (CLE)™

Heb je cursussen uit de Cosmic Light Energy™-serie of heb je het Cosmic Light Energy™ Traject gevolgd dan is mogelijk gedeeltelijke vrijstellingen te verkrijgen voor onderdelen van de opleiding. Neem hiervoor contact op.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de acceptatie van je inschrijving voor de beroepsopleiding vindt een intakegesprek plaats.
Tijdens dit gesprek worden het door jou ingevulde inschrijfformulier en de intakevragenlijst besproken inclusief je motivatie. Er wordt bekeken of er een contra-indicatie is voor deelname aan de opleiding (bijv. (recente) psychiatrische stoornis). Ook je algehele gezondheid en welzijn én je emotionele en mentale stabiliteit zijn punten waarnaar gekeken wordt.
Uiteraard wordt ook gekeken of je ‘het in je hebt’, dus of je talent/kwaliteiten bezit, om procesbegeleider te worden.

Aan het eind van het gesprek wordt zo mogelijk gelijk uitsluitsel gegeven.

Op genoemde punten vindt geen formele beoordeling plaats, maar twijfel over één of meerdere punten van het bovenstaande kan tot afwijzing leiden.

Het intakegesprek kan aansluitend aan een kennismakingsdag worden gepland; geef dit dan aan bij je aanmelding voor de kennismakingsdag.
Ook kun je een apart intakegesprek aanvragen.