De opleiding is gefaseerd opgebouwd zowel qua theorie als praktijkvaardigheden. Naast het ontwikkelen van je procesbegeleidingsvaardigheden is je persoonlijke ontwikkelingsproces en je ontwikkeling tot procesbegeleider een rode draad tijdens de gehele opleiding. Hierbij ligt de eerste anderhalf jaar de nadruk op het eigen proces, waarna er in het tweede jaar steeds meer aandacht is voor je persoonlijke ontwikkeling tot procesbegeleider.

Elk lesjaar bestaat uit 25 lesdagen en 2 lesavonden met daarin een interne 3-daagse incl. avondprogramma op een locatie in het land. Tot de lesdagen behoren ook de supervisie- en tentamen/examendagen.

De lesdagen vinden zoveel mogelijk plaats in en rond het weekend. Naast de zaterdag en zondag kunnen lesdagen ook op doordeweekse dagen worden gepland, waarbij dan zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de vrijdag, maandag en een enkele donderdag.
Het kan zijn dat er in de toekomst ook een groep komt die op de woensdag zal draaien.

Naast het volgen van de lesdagen zijn actieve deelname aan de studie-/intervisiegroep, zelfstudie (syllabus en vakliteratuur) en individuele leersessies belangrijke onderdelen van de opleiding.

Hoofdrichtingen

Energetisch

 • Cosmic Light Energy
 • Balanswerk
 • Energetische en lichaamsgerichte technieken,
  vaardigheden en methodieken

Transformatief

 • Empowerment
 • Blokkades, kern- en innerlijk kindwerk
 • Diverse technieken, vaardigheden en methodieken

Bewustwording

 • Persoonlijke en spirituele ontwikkeling
 • Werken vanuit hartsbewustzijn en
  zielsverbinding

Zingeving/Zielswerk

 • Incarnatiewerk
 • Lifedesign
 • Werken met zielen

Thema’s

 • Kinderen van Nu
 • Relatie- & gezinsbegeleiding
 • Rouw- & traumabegeleiding
 • Communicatie, groepsdynamica en praktijkvoering
 • Holistische Kennis van het Menselijk Systeem (HKMS)

Overzicht per jaar

Het eerste jaar is gericht op je persoonlijke bewustwordings- en ontwikkelingsproces. Naast het werken hieraan tijdens de lesdagen en in de studiegroep, volg je meerdere leerconsulten bij een door de opleiding aangewezen procesbegeleider.
Vakinhoudelijk word je geïntroduceerd in, leer je werken met en verdiep je je in Cosmic Light Energy, Lichaamsgericht werken, Inner Balance en Empowerment. Hierbij leer je de aanzet tot begeleiden/praktiseren.

Na het goed afronden van jaaropdrachten, tentamen en supervisies en een algehele positieve beoordeling ontvang je een certificaat van deelname aan het eerste jaar. Dit certificaat geeft je het recht door te stromen naar het tweede jaar.

In het tweede jaar komt er steeds meer nadruk te liggen op je vorming tot basispractitioner al blijft er nog steeds aandacht voor je persoonlijke ontwikkelings- en bewustwordingsproces. Ook dit jaar volg je een aantal leerconsulten.
Vakinhoudelijk wordt verdiept ingegaan op de ontwikkeling van technische en praktische vaardigheden. Ook op het gebied van energetisch werken wordt een verdiepende stap gemaakt met onder andere het herstellen van de energiebalans in de hersenen en metaforisch werken en helen.

Na het goed afronden van jaaropdracht, verslag, examen en supervisies en een algehele positieve beoordeling ontvang je het diploma ‘Energetisch & Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™’.

Dit diploma geeft je ook het recht door te stromen naar het vervolgjaar waarbij dan het diploma ‘Cosmic Light Energy™ Practitioner’ / ‘Inner Balance Practitioner CLE™’ kan worden behaald.

In het derde jaar krijgt je ontwikkeling tot volwaardige practitioner steeds meer vorm. Je gaat ervaring opdoen in het geven van begeleidingssessies in een kort traject (meerdere opvolgende sessies met één cliënt). Daarnaast maak je een eindscriptie.
Vakinhoudelijk ga je je meer richten op bredere en diepere energetische processen. Uiteraard blijft je eigen ontwikkeling en bewustwording van belang.

Het derde jaar van de opleiding is ook het vervolgjaar voor degene die eerder het diploma ‘Energetisch & Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™’ hebben behaald.

Na het goed afronden van jaaropdrachten, literatuuronderzoek t.b.v. scriptie, examen en supervisies ontvang je het diploma ‘Cosmic Light Energy (CLE)™ Practitioner’ / ‘Inner Balance Practitioner CLE™’.

Dit diploma geeft je het recht door te stromen naar het vierde jaar waarbij dan het diploma ‘Energetisch & Transformatief Procesbegeleider CLE™’ kan worden behaald.

Het vierde jaar is erop gericht dat je als procesbegeleider zelfstandig kunt functioneren, de eigenschappen van een procesbegeleider neerzet en over een goede zelfreflectie beschikt. Je rond je scriptie af en verdedigt deze. Vaktechnisch ga je je verdiepen in specifieke begeleidingsrichtingen, wordt aandacht besteed aan specifieke behandeltechnieken en vaardigheden, zingeving en het opzetten van een eigen onderneming.

Het vierde jaar van de opleiding is ook het topjaar voor degene die eerder het diploma ‘Cosmic Light Energy™ Practitioner’ / ‘Inner Balance Practitioner CLE™’ hebben behaald.

Na het goed afronden van jaaropdrachten, scriptie inclusief verdediging, bedrijfsplan, tentamen en supervisies ontvang je het diploma ‘Energetisch & Transformatief Procesbegeleider CLE™’.

Indien je in het uitoefenen van je vak een relatie legt met of complementair aan de (reguliere) gezondheidszorg wilt werken is een aanvullende opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (MPSBK) vereist. (Er wordt momenteel gewerkt aan een samenwerking met een erkende opleider.)
En dien je te voldoen aan de voorwaarden van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Zodra de vereiste opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (MPSBK) is behaald mag je de mastertitel aan je beroepstitel toevoegen en krijg je het betreffende diploma:

– Cosmic Light Energy™ Master Practitioner
– Energetisch & Transformatief Master Procesbegeleider CLE™