Investering in jezelf en in je toekomst

De opleidingen Energetisch & Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™’, ‘Cosmic Light Energy™ Practitioner’  en ‘Energetische en Transformatieve Procesbegeleiding CLE™’ zijn bestemd voor mensen uit verschillende achtergronden en vakgebieden die op een hoog niveau willen helen en werken met energie en/of op zoek zijn naar verdieping en bewustwording, een nieuwe uitdaging en/of verandering van beroepsinvulling.
Voor deelname aan de opleidingen wordt geen therapeutische/coachings of psychologische voorkennis vereist.

De opleidingen hebben eenzelfde opzet en inrichting qua studiebelasting en investering.

Studiebelasting

Studiebelasting
Lescontactdagen25 dagen en 2 avonden per jaar inclusief supervisie, tentamens en examens
Studie-/intervisiegroep2 – 3 dagdelen per maand – (oefenen technieken, uitwisseling kennis/ ervaringen, uitwerken verslagen van sessies)
ZelfstudieSyllabus, hand-outs, verplichte literatuur en visueel materiaal incl. voorberei­ding tentamens en examens
Jaarverslag/jaaropdrachtenPersoonlijk proces / gegeven sessies / opdrachten
ScriptieIn het derde lesjaar start je met de voorbereiding van je eindscriptie en lever je je literatuurstudie in en in het vierde jaar rond je je scriptie af en verdedig je deze.
Leersessiesjaarlijks 2-4 leerconsulten bij een ervaren procesbegeleider (therapeut/coach door de opleiding aangewezen)
Lestijden10.00 – 17.00/17.30
AanwezigheidDe aanwezigheid bij lesdagen is minimaal 90% (je mag maximaal 2 lesdagen missen) én de actieve deelname aan de studie-/intervisiegroep is minimaal 80%
StudiebelastingCa. 10 uur per week

SBU / ECTS

SBU = studiebelastingsuur
ECTS = European Credit Transfer System
28 SBU = 1 ECTS

De vierjarige opleiding Energetische & Transformatieve Procesbegeleiding CLE™ heeft een totale studiebelasting van 5508 SBU dan wel 197 ECTS.

Voor de MPSBK geldt een totale studiebelasting van ca. 2270 SBU dan wel 80 ECTS.

Financiële investering per jaar

Voor je financiële investering krijg je:

 • totaal 25 lescontactdagen en 2 lescontactavonden welke zijn verdeeld in 22 separate lesdagen en 1 drie­daagse intensive inclusief avondprogramma en met overnachting op locatie
 • supervisie conform het lesprogramma
 • scriptie- en algehele begeleiding / individuele mentorbegeleiding
 • syllabus, diverse werkmaterialen
 • gebruik van Cosmic Light Energy Frequencies tijdens de sessies op de lesdagen
 • tentamen-/examen­kosten
  (voor een hertentamen/herexamen worden kosten in rekening gebracht)
 • tijdens de separate lesdagen: koffie/thee
 • tijdens de driedaagse intensive: koffie/thee, 2 overnachtingen incl. ontbijt, 3 lunches en 2 diners
  (consumpties buiten het lesprogramma en een eventuele voorovernachting zijn voor eigen rekening)


Overige kosten per jaar:

 • boeken en audiovisueel materiaal
 • diverse werkmaterialen
 • leerconsulten


Indien de MPSBK wordt gevolgd omvat de investering:

 • basiskosten (college incl. koffie/thee en syllabi)
 • boeken

Energetische & Transformatieve Procesbegeleiding CLE™

 Financiële investering bij locatie Zoetermeer1e jaar2e jaar3e jaar4e jaarTotaal
Collegegeld incl. verblijfskosten
meerdaagse, (scriptie)begeleiding,
supervisies e.d.
399539954095415016235
Boeken c.a.200200200200800
Werkmaterialen c.a.50505050200
Leerconsulten ca.4004003002001300
Totaal18535
Master
Indicatie MPSBK3190
Indicatie boeken350
Indicatie totaal MBK / PSBK3540

* De bovengenoemde bedragen betreffen een indicatie van de financiële investering voor de vierjarige opleiding en de MPSBK. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

** De indicatie voor de MPSBK betreft het gedeelte dat buiten de opleiding tot Practitioner of Procesbegeleider valt.

*** Op de financiële investering zijn prijsaanpassingen voorbehouden.

Betaling financiële investering

Betaling is per lesjaar en kan in één keer of in vier keer worden voldaan.

Bij inschrijving voor het eerste lesjaar geldt een niet retourneerbaar bedrag van € 395,=.
Betaling van het (resterende) jaarbedrag kan in één keer (voordeligste) of in 4 termijnen worden voldaan (een meerprijs van € 200,= per jaar). Het volledige/resterende bedrag of het eerste termijnbedrag voor een lesjaar dient één maand voor aanvang van het lesjaar te zijn voldaan.
Wanneer je van termijnbetaling gebruik wilt maken, geef je dit aan bij je aanmelding. Je krijgt dan nadere informatie.

Erkenning en Belastingaftrek

Wij zijn bezig met de erkenning van het instituut en de opleidingen, zodat onder meer aansluiting bij een beroepsvereniging mogelijk wordt en vrijstelling van BTW wordt verkregen. We zijn hierover in contact met onder andere de KTNO/SNRO, het CRKBO en beroepsverenigingen.
Zodra wij de erkenning van CRKBO verkrijgen, zijn de opleidingen vrijgesteld van BTW. Tot die tijd zijn de vermelde investeringen van de opleidingen incl. BTW – het Instituut neemt hiermee de inkomstenderving voor haar rekening. De BTW wordt om deze redenen niet gespecificeerd weergegeven op de factuur.

Daar het een beroepsopleiding betreft kunnen de financiële investeringen betreffende de opleiding eventueel worden opgevoerd als scholingskosten. Dit geldt voor zowel particulieren als ondernemers.
Raadpleeg voor nadere de informatie de belastingdienst of je belastingadviseur/ boekhouder.